Komunikat

 

MMC Car Poland wdrożył poniższe procedury w salonach i serwisach Mitsubishi w oparciu i zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

WDROŻONE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W SALONACH DEALERSKICH

 

 • Staraj się zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m)
 • Promuj dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 • Zachęcaj klientów do kontaktu za pomocą urządzeń teleinformatycznych, a finalne ustalenia potwierdź w czasie wizyty klienta w salonie, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zachęcaj wszystkich pracowników do regularnego i dokładnego mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Upewnij się, że Pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Wywieś w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

jak-skutecznie-myc-rece.png [73.71 KB]

 

 • Zwróć szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obwiniaj siebie za zwracanie w sposób kulturalny uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłali i nie kichali w naszym kierunku.
 • Wszystkie pomieszczenia są czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) są regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne są regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 

 

KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE

 

Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Kryteria epidemiologiczne dotyczą każdej osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 

 • wystąpił u niej co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.
 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

Liczymy na zrozumienie sytuacji i #WSPIERAJMYSIĘ

MMC Car Poland

Autoryzowani Dealerzy Mitsubishi