Informacje prawne/Regulamin Serwisu
MMC Car Poland Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000168121
NIP: PL 526 10 39 021

 

Wysokość kapitału zakładowego: 18.500.000,00 zł

 

Odwiedzając i użytkując stronę internetową Mitsubishi, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryny Mitsubishi odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

 

Zawartość

 

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym według normy 80/1268/EEC. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, jak również na emisję CO2, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podawanych na stronie/witrynie danych.

Podane na stronie/witrynie informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.mitsubishi.pl. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie.

MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie modeli pojazdów, ich wyposażenia, specyfikacji oraz dostępności MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (pojazdów oraz innych towarów i usług) prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.

 

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

 

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych modeli samochodów oraz akcesoriów, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz autoryzowanych serwisów Mitsubishi. Szczegółowe warunki zakupu produktów marki Mitsubishi mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

 

Zbieranie informacji

 

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną.

 

Polityka prywatności

 

MMC Car Poland Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.mitsubishi.pl.

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.mitsubishi.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania jazdy próbnej, wizyty w serwisie, zapytania o akcesorium oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez podmioty z grupy Mitsubishi. W tym celu dane osobowe mogą być przekazywane autoryzowanym dealerom Mitsubishi oraz autoryzowanym serwisom Mitsubishi.

 

Prawa autorskie

 

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

MMC Car Poland Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

MMC Car Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. MMC Car Poland Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

Powyższy Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.