Informacje prawne


Astara Poland Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000168121
NIP: PL 526 10 39 021

Wysokość kapitału zakładowego: 18.500.000,00 zł

 

Zawartość

 

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte na niej informacje były aktualizowane na dzień ich publikacji. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi.
Podane na stronie/witrynie informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

O ile zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią wyraźnie inaczej, to zużycie paliwa i emisja CO2 samochodów Mitsubishi określone zostały zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in., obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie/witrynie.

 

Ze względu na ograniczenia techniki kolory przedstawione na niniejszej stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych pojazdów Mitsubishi, w tym ich nadwozia i tapicerki (o ile ma zastosowanie). Prezentowane na niniejszej stronie zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), płatne dodatkowo.
Astara Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na niniejszej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie modeli pojazdów, ich wyposażenia, specyfikacji oraz dostępności. Astara Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (pojazdów oraz innych towarów i usług) prezentowanych na niniejszej stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.

 

 

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

 

Informacje zawarte w niniejszej witrynie, w tym informacje umieszczone w dostępnych na stronie cennikach nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty ani zapewnienia, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Ceny zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla Astara Poland Sp. z o.o., autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz autoryzowanych serwisów Mitsubishi. Prosimy pamiętać, że Astara Poland Sp. z o.o. co do zasady nie sprzedaje pojazdów Mitsubishi klientom końcowym, ani nie świadczy na ich rzecz usług serwisowych ani naprawczych. Dlatego też wszelkie warunki zakupu pojazdów Mitsubishi, jak też świadczenia usług powinny być ustalone odpowiednio z autoryzowanym dealerem lub autoryzowanym serwisem Mitsubishi.

 

Polityka prywatności

 

Astara Poland Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone. Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem jakiejkolwiek licencji na wykorzystanie własności intelektualnej i/lub przemysłowej należącej do podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich.

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Mimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Astara Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub aktualność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.


Astara Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Polecamy Państwu zapoznanie się z treścią niniejszej zakładki „Nota prawna” przed jakimkolwiek wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszej witrynie. Astara Poland Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp., o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Astara Poland Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych administrowanych przez osoby trzecie, do których odsyłacze (linki) zamieszczone mogą być w niniejszej witrynie.