Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.


I. Kto jest operatorem niniejszej strony i administratorem danych osobowych ?

Operatorem niniejszej strony i administratorem Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN, numer telefonu [+48 (22) 46 31 800] („Astara”). Astara posiada Inspektora Ochrony Danych – Pana Wacława Skowrona, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: privacy.pl@astara.com.

II. Polityka Cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z plików cookies podlega niniejszej "Polityce cookies" („Polityka”), która została opracowana przez Astarę w celu poinformowania Państwa o różnych rodzajach i zastosowaniach tych plików, tak abyście mogli Państwo świadomie wyrazić zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Polityka zawiera uszczegółowienie i doprecyzowania informacji zawartych w początkowej belce informacyjnej, która wyświetla się gdy odwiedzacie Państwo niniejszą stronę internetową.

Prosimy pamiętać, że w dowolnym momencie możecie Państwo zmodyfikować konfigurację swojej przeglądarki dotyczącą plików cookies zgodnie ze swoimi preferencjami.Co to są cookies ?

Plik cookie to plik tekstowy, który jest pobierany na Państwa urządzenie (komputer/ smartfon/tablet) podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych w celu przechowywania i odzyskiwania informacji o nawykach przeglądania stron internetowych, które są wykonywane na Państwa urządzeniu.Jakich rodzajów plików cookies używamy?

Przeglądając tę stroną napotkacie Państwo pliki cookies wykorzystywane bezpośrednio przez Astarę lub pliki cookies zainstalowane z domen lub komputerów zarządzanych przez podmioty trzecie zgodnie z informacjami wyszczególnionymi poniżej:

Według podmiotu, który nimi zarządza:

 • Własne pliki cookies: Są to pliki, które są wysyłane do komputera końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez właściciela strony internetowej i od momentu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika.
 • Pliki cookies stron trzecich: Są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, które nie są zarządzane przez właściciela strony internetowej, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies.

Zgodnie z okresem, w którym pozostają aktywne:

 • Sesyjne pliki cookies: Są to pliki cookies przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do strony internetowej i znikające po zakończeniu sesji. Te pliki cookies nie są przechowywane na urządzeniu użytkownika po wygaśnięciu sesji lub zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe pliki cookies: Te pliki cookies przechowują dane na urządzeniu użytkownika i mogą być dostępne i przetwarzane przez czas określony przez osobę odpowiedzialną za plik cookies, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Zgodnie z jego przeznaczeniem:

Poniżej przedstawiono kategorie plików cookies, które mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika zgodnie z ich przeznaczeniem. Takie pliki mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika zarówno przez właściciela witryny jak i przez podmioty trzecie.  Szczegółowe informacje na temat przeznaczenia plików wykorzystywanych przez Astarę na tej stronie internetowej zawiera tabela znajdująca się w dalszej części niniejszego dokumentu.

 • Techniczne pliki cookies: Są to te, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które są w niej dostępne, w tym te, które właściciel strony wykorzystuje w celu umożliwienia zarządzania i działania strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z jej funkcji i usług, takich jak kontrolowanie ruchu i przekazywania danych, identyfikowanie sesji, uzyskiwanie dostępu do części o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, realizacja wniosku o rejestrację lub uczestnictwo w wydarzeniu, zliczanie odwiedzin w celu naliczania licencji na oprogramowanie, z którym działa usługa (strona internetowa, platforma lub aplikacja), korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, przechowywanie treści w celu emisji filmów lub dźwięku, włączanie dynamicznych treści (np. animacji ładowania tekstu lub obrazu) lub udostępniania treści za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Pliki cookies preferencji lub personalizacji: Są to pliki, które pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do usługi z pewnymi cechami, które mogą odróżnić jego doświadczenia od doświadczeń innych użytkowników, takimi jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie, wygląd lub treść usługi w zależności od rodzaju przeglądarki, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do usługi lub regionu, z którego uzyskuje dostęp do usługi itp.
 • Analityczne lub pomiarowe pliki cookies: Są to pliki, które umożliwiają podmiotom za nie odpowiedzialnym śledzenie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane, w tym ilościowe określanie wpływu reklam. Informacje zebrane za pomocą tego typu plików cookies są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.
 • Reklamowe pliki cookies: Są to pliki, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w razie potrzeby, właściciel umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, na której użytkownik korzysta z żądanej usługi, w oparciu o kryteria takie jak edytowane treści lub częstotliwość wyświetlania reklam.
 • Pliki cookies reklamy behawioralnej: Pliki cookies, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, właściciel umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookies przechowują informacje o zachowaniu użytkowników i są uzyskiwane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania reklam na jego podstawie, w oparciu o zautomatyzowaną decyzję.Poniżej można zapoznać się z używanymi przez nas plikami cookies:

Techniczne pliki cookies
Host Nazwa Cookie Opis Czas Trwania Kraj Typ
www.mitsubishi.pl userXXXXXXXXXXXXXXXXX To cookie przechowuje informacje użytkownika. 1 Rok Polska First Party
press.mitsubishi.pl __Host-netpr-csrf To cookie jest zapisywane w celu poprawy bezpieczeństwa witryny i zapobiegania atakom Cross-Site Request Forgery. 0 Dni Polska First Party
press.mitsubishi.pl AWSALBCORS To cookie jest zarządzane przez AWS i jest używane do równoważenia obciążenia. 6 Dni Polska First Party
www.press.mitsubishi.pl AWSALB AWS ELB aplikacyjne równoważenie obciążenia 6 Dni Polska First Party
www.mitsubishi.pl user_session To cookie przechowuje informacje o sesji użytkownika. 0 Dni Polska First Party
www.mitsubishi.pl x-no-cache To cookie wskazuje, że odpowiedź nie może być przechowywana w cache. 0 Dni Polska First Party
www.mitsubishi.pl user_fingerprint To cookie przechowuje unikalny odcisk palca użytkownika. 1 Rok Polska First Party
www.press.mitsubishi.pl AWSALBCORS To cookie jest zarządzane przez AWS i jest używane do równoważenia obciążenia. 6 Dni Polska First Party
www.press.mitsubishi.pl __Host-netpr-csrf To cookie jest zapisywane w celu poprawy bezpieczeństwa witryny i zapobiegania atakom Cross-Site Request Forgery. 0 Dni Polska First Party
mitsubishi.pl OptanonAlertBoxClosed To cookie jest ustawiane przez witryny korzystające z określonych wersji rozwiązania do zgodności z przepisami dotyczącymi plików cookie od OneTrust. Jest ustawiane po tym, jak użytkownicy zobaczą powiadomienie o cookie i w niektórych przypadkach tylko wtedy, gdy aktywnie zamkną to powiadomienie. Umożliwia witrynie nie wyświetlanie komunikatu więcej niż raz użytkownikowi. Cookie ma roczną żywotność i nie zawiera żadnych danych osobowych. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl OptanonConsent To cookie jest ustawiane przez rozwiązanie do zgodności z przepisami dotyczącymi plików cookie od OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę i czy odwiedzający wyrazili zgodę lub cofnęli zgodę na używanie każdej kategorii. Umożliwia właścicielom witryn zapobieganie ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy zgoda nie została wyrażona. Cookie ma normalną roczną żywotność, więc odwiedzający powracający na witrynę będą mieli zapamiętane swoje preferencje. Nie zawiera informacji, które mogą zidentyfikować odwiedzającego witrynę. 1 Rok Polska First Party
press.mitsubishi.pl AWSALB AWS ELB aplikacyjne równoważenie obciążenia 6 Dni Polska First Party
www.press.mitsubishi.pl AWSALB AWS ELB aplikacyjne równoważenie obciążenia 6 Dni Polska First Party
press.mitsubishi.pl AWSALB AWS ELB aplikacyjne równoważenie obciążenia 6 Dni Polska First Party
www.mitsubishi.pl XSRF-TOKEN To cookie jest zapisywane w celu poprawy bezpieczeństwa witryny i zapobiegania atakom Cross-Site Request Forgery. 0 Dni Polska First Party
www.google.com _GRECAPTCHA To cookie jest używane przez usługę Google reCAPTCHA w celu analizy ryzyka związanego z automatycznymi botami. 5 Miesięcy USA Third Party
embed.netpr.pl AWSALBCORS To cookie jest zarządzane przez AWS i jest używane do równoważenia obciążenia. 6 Dni Polska Third Party
embed.netpr.pl __Host-netpr-csrf To cookie jest zapisywane w celu poprawy bezpieczeństwa witryny i zapobiegania atakom Cross-Site Request Forgery. 0 Dni Polska Third Party
dnacdn.net browser_data Ta domena jest powszechnie kojarzona z dostarczaniem cyfrowych materiałów reklamowych i śledzeniem interakcji użytkowników z reklamami, często jako część sieci dostarczania treści (CDN) dla treści reklamowych. 1 Rok USA Third Party
embed.netpr.pl AWSALB To cookie jest zarządzane przez AWS i jest używane do równoważenia obciążenia. 6 Dni Polska Third Party
Analityczne pliki cookie
Host Nazwa Cookie Opis Czas Trwania Kraj Typ
mitsubishi.pl _ga To cookie jest związane z Google Universal Analytics - znaczącą aktualizacją bardziej powszechnie używanej usługi analitycznej Google. To cookie jest używane do rozróżniania unikalnych użytkowników przez przypisywanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest zawarte w każdym żądaniu strony w witrynie i używane do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny. Domyślnie jest ustawione na wygaśnięcie po 2 latach, choć właściciele witryn mogą dostosować ten czas. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl _ga_xxxxxxxxxx To cookie jest również związane z Google Universal Analytics i służy do przechowywania różnych wartości, które są losowo generowane i pomagają w analizie danych dotyczących użytkowników. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl _uetvid To cookie jest wykorzystywane przez Microsoft Bing Ads i jest cookie śledzącym. Pozwala nam angażować się z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą witrynę. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl _gclxxxx To cookie jest używane do śledzenia konwersji Google. 2 Miesiące Polska First Party
ct.pinterest.com _pinterest_ct_ua To cookie jest używane przez Pinterest do śledzenia użycia usług przez użytkowników. 1 Rok USA Third Party
trafficscanner.pl PHPSESSID To cookie przechowuje identyfikator sesji PHP, który jest mechanizmem przechowywania danych sesji na serwerze, aby można było zachować stan użytkownika w trakcie trwania sesji. 0 Dni Polska Third Party
Reklamowe pliki cookie
Host Nazwa Cookie Opis Czas Trwania Kraj Typ
mitsubishi.pl _fbp Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 2 Miesiące Polska First Party
mitsubishi.pl _uetsid To cookie jest używane przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika przeglądającego witrynę. 0 Dni Polska First Party
mitsubishi.pl cto_bundle To cookie jest używane do zbierania danych o użytkownikach przez Criteo, co umożliwia prezentowanie użytkownikowi odpowiednich reklam. 1 Rok Polska First Party
opinie.mitsubishi.pl criteo_write_test To jest cookie Criteo używane do identyfikacji odwiedzającego podczas różnych wizyt i urządzeń. Pozwala to witrynie na prezentowanie użytkownikowi odpowiednich reklam. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne huby reklamowe, które ułatwiają licytację w czasie rzeczywistym dla reklamodawców. 0 Dni Polska First Party
mitsubishi.pl cto_tld_test To jest cookie Criteo używane do identyfikacji odwiedzającego podczas różnych wizyt i urządzeń. Pozwala to witrynie na prezentowanie użytkownikowi odpowiednich reklam. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne huby reklamowe, które ułatwiają licytację w czasie rzeczywistym dla reklamodawców. 0 Dni Polska First Party
tiktok.com _ttp TikTok jest platformą mediów społecznościowych należącą do ByteDance, znaną z udostępniania krótkich filmów. Usługa jest używana do tworzenia i udostępniania filmów, a także wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, w tym reklamowych i analitycznych. 1 Rok Irlandia, USA Third Party
www.youtube.com nextId YouTube jest platformą należącą do Google, która służy do hostingu i udostępniania filmów. YouTube zbiera dane użytkowników za pomocą filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na odwiedzających strony internetowe. 0 Dni USA Third Party
criteo.com optout Ta domena należy do Criteo. Główna działalność: reklama. 1 Rok USA Third Party
bing.com MUID Ta domena należy do Microsoft - jest to strona wyszukiwarki Bing. 1 Rok USA Third Party
doubleclick.net test_cookie Ta domena należy do Doubleclick (Google). Główna działalność: Doubleclick to giełda reklamowa Google czasu rzeczywistego. 0 Dni USA Third Party
youtube.com YSC YouTube jest platformą należącą do Google, która służy do hostingu i udostępniania filmów. YouTube zbiera dane użytkowników za pomocą filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na odwiedzających strony internetowe. 0 Dni USA Third Party
criteo.com uid Ta domena należy do Criteo. Główna działalność: reklama. 1 Rok USA Third Party
netmng.com dsp_id Ta domena należy do NetMining. Główna działalność: profilowanie konsumentów na potrzeby reklamy online. 6 Miesięcy USA Third Party
youtube.com VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube jest platformą należącą do Google, która służy do hostingu i udostępniania filmów. YouTube zbiera dane użytkowników za pomocą filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na odwiedzających strony internetowe. 5 Miesięcy USA Third Party
www.youtube.com TESTCOOKIESENABLED YouTube jest platformą należącą do Google, która służy do hostingu i udostępniania filmów. YouTube zbiera dane użytkowników za pomocą filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na odwiedzających strony internetowe. 0 Dni USA Third Party
www.facebook.com   Ta domena należy do Facebooka, który jest największym serwisem społecznościowym na świecie. Jako dostawca zewnętrzny zbiera dane o zainteresowaniach użytkowników za pomocą widżetów takich jak przycisk "Lubię to", który znajduje się na wielu stronach internetowych. Dane te są używane do wyświetlania reklam ukierunkowanych na użytkowników po zalogowaniu do swoich usług. W 2014 roku Facebook zaczął również wyświetlać reklamy ukierunkowane na zachowania użytkowników na innych stronach internetowych, podobnie jak większość dedykowanych firm zajmujących się marketingiem online. 0 Dni USA Third Party
bing.com MSPTC Ta domena należy do Microsoft - jest to strona wyszukiwarki Bing. 1 Rok USA Third Party
pinterest.com ar_debug Ta domena należy do Pinterest. Główna działalność: platforma do udostępniania treści społecznościowych. 1 Rok USA Third Party
www.youtube.com requests YouTube jest platformą należącą do Google, która służy do hostingu i udostępniania filmów. YouTube zbiera dane użytkowników za pomocą filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na odwiedzających strony internetowe. 0 Dni USA Third Party
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE To cookie jest używane jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów. 5 Miesięcy USA Third Party
doubleclick.net IDE Ta domena należy do Doubleclick (Google). Główna działalność: Doubleclick to giełda reklamowa Google czasu rzeczywistego. 1 Rok USA Third Party
Personalizacyjne pliki cookie
Host Nazwa Cookie Opis Czas Trwania Kraj Typ
mitsubishi.pl smcfds Brak opisu 0 Dni Polska First Party
opinie.mitsubishi.pl _pin_unauth Cookie powiązane z Pinterest. Służy do śledzenia korzystania z usług. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl smwp Brak opisu 9 Lat Polska First Party
mitsubishi.pl _smvs Brak opisu 0 Dni Polska First Party
mitsubishi.pl _pin_unauth Cookie powiązane z Pinterest. Służy do śledzenia korzystania z usług. 1 Rok Polska First Party
static.mitsubishi.pl _pin_unauth Cookie powiązane z Pinterest. Służy do śledzenia korzystania z usług. 1 Rok Polska First Party
mitsubishi.pl smuuid Brak opisu 9 Lat Polska First Party
mitsubishi.pl smvr Brak opisu 9 Lat Polska First Party
salesmanago.pl smg Brak opisu 9 Lat Polska Third Party
www.salesmanago.pl SERVERID Brak opisu 0 Dni Polska Third PartyIII. Administrowanie plikami cookies

Odrzucenie korzystania z plików cookies.

Możecie Państwo zaakceptować korzystanie z plików cookies, które umożliwiają używanie wszystkich funkcji strony bez ograniczeń podczas wizyty. Odrzucenie plików cookies ściśle niezbędnych do działania strony internetowej może mieć wpływ na możliwość przeglądania strony i/lub funkcje strony podczas jej przeglądania.

Jeżeli odmówicie Państwo używania wszystkich plików cookies, zarówno Państwa własne pliki cookies jak i pliki cookies stron trzecich zostaną dezaktywowane. Ponadto Państwa pliki cookies zostaną usunięte. Prosimy pamiętać, że w przypadku zaakceptowania plików cookies stron trzecich należy usunąć je z opcji przeglądarki lub z systemu oferowanego przez ten podmiot trzeci.Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies.

Gdy na Państwa urządzeniu instalowane są techniczne (niezbędne) pliki cookies lub gdy wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na instalację na Państwa urządzeniach innego rodzaju plików cookies, Astara i podmioty trzecie (usługodawcy lub osoby trzecie) mogą gromadzić szereg danych, w tym następujące:

 • Szczegóły techniczne dotyczące urządzeń używanych przez Państwa, w tym: połączenie internetowe i/lub inne sieci (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, typ przeglądarki lub innego oprogramowania lub dane z komputera lub inne szczegóły techniczne.
 • Szczegóły korzystania z usług na tej stronie internetowej, w tym między innymi: informacje metryczne o tym, kiedy i w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej, dane o ruchu, data i godzina ostatniej Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, dostęp do treści, które Państwo wybrali podczas ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.
 • Dane dotyczące świadomej zgody wyraźnie udzielonej przez Państwa na instalację plików cookies na ich urządzeniach, w tym status Państwa zgody jako dowód wymaganej i udzielonej zgody.

Usuwanie plików cookies z przeglądarki.

Możecie Państwo zarządzać plikami cookies za pomocą przeglądarki zainstalowanej na komputerze. Przeglądarka internetowa umożliwia modyfikację ustawień plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj znajdują się w menu "opcje", "narzędzia" lub "preferencje" przeglądarki. Możecie Państwo również skorzystać z menu "pomoc" przeglądarki. Różne przeglądarki używają różnych mechanizmów do wyłączania plików cookies.

Pod poniższymi linkami można sprawdzić, jakiego rodzaju pliki cookies zostały zainstalowane, a także procedurę ich blokowania lub usuwania z komputera. W zależności od używanej przeglądarki można skorzystać z jednego z poniższych łączy:

Ponadto możecie Państwo ponownie uzyskać dostęp do panelu ustawień plików cookies tej witryny za pośrednictwem łącza znajdującego się w stopce w sekcji "Konfiguruj pliki cookies".

Należy pamiętać, że w przypadku zaakceptowania plików cookies podmiotów trzecich konieczne będzie ich usunięcie z opcji przeglądarki lub z systemu oferowanego przez taką osobę trzecią.IV. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane gromadzone za pośrednictwem naszych własnych plików cookies są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach, które zadeklarowały odpowiedni poziom ochrony.

Bez uszczerbku dla powyższego, strona internetowa zawiera pliki cookies podmiotów trzecich, które świadczą usługi na rzecz Astary i które mogą przechowywać i uzyskiwać dostęp do gromadzonych przez siebie informacji nawet poza EOG.V. Informacje o danych osobowych

Astara przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w możliwości skorzystania przez Państwa z przysługujących praw i roszczeń oraz możliwości kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe, zastosowanie znajdą zapisy punktu „Informacje ogólne” „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji” będącej częścią naszej Polityki prywatności oraz poniższe dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług Astara. W zależności od sytuacji przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie udzielonej zgody.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani współpracownicy Astary, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsłudze informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Astara.V. Aktualizacja niniejszej polityki

Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności, w związku z czym może być modyfikowana. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, na której będziemy informować o wszelkich aktualizacjach.

Copyright 2024 / wersja z dnia 14.06.2024. Wszelkie prawa zastrzeżone


PP_C_17042024