Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.


I. Kto jest operatorem niniejszej strony i administratorem danych osobowych ?


Operatorem niniejszej strony i administratorem Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN, numer telefonu [+48 (22) 46 31 800] („Mitsubishi”). Mitsubishi posiada Inspektora Ochrony Danych – Pana Wacława Skowrona, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: privacy.pl@astara.com.


II. Cookies


Co to są cookies ?

Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają naszą stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.


Czas przechowywania danych, które w niektórych przypadkach mogą stanowić dane osobowe w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.


W ramach strony internetowej Mitsubishi stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

O przetwarzaniu plików cookies mogą Państwo decydować bezpośrednio na stronie internetowej Mitsubishi, przechodząc do ustawień i/lub za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcą Państwo, aby cookies były przetwarzane, mogą Państwo wyłączyć ich obsługę. W tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności na stronie internetowej Mitsubishi i/lub w przeglądarce

Strona internetowa Mitsubishi zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies (które podzieliliśmy na podstawowe, ułatwiające, statystyczne i targetujące). Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce. Musicie jednak Państwo pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:

  • strona internetowa będzie zadawać pytania dotyczące Państwa preferencji przy każdorazowej wizycie,
  • w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

1. Ciasteczka podstawowe (wymagane)

Ten rodzaj plików cookies poprawia użyteczność strony poprzez umożliwianie korzystania z podstawowych jej funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Poprawne funkcjonowanie strony internetowej bez tych plików cookies nie jest możliwe.

2. Ciasteczka ułatwiające

Ułatwiające pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają jej wygląd lub funkcjonowanie, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik strony.


3. Ciasteczka statystyczne

Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie internetowej, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.


4. Ciasteczka targetujące

Ten rodzaj plików cookies stosowany jest w celu śledzenia użytkowników na naszych stronach internetowych. Celem jest dopasowanie wyświetlania reklam, tak aby były istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników strony.
III. Linki do zewnętrznych stron internetowych


W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z politykami prywatności zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.IV. Przetwarzanie danych osobowych


Kilka informacji na temat danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji


Informacje ogólne

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN, numer telefonu [+48 (22) 46 31 800] („Mitsubishi”).

Mitsubishi posiada Inspektora Ochrony Danych – Pana Wacława Skowrona, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: privacy.pl@astara.com.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Niezależnie od celów przetwarzania opisanych poniżej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści udostępnianych Państwu treści marketingowych.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacje szczegółowe

Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej), telefonu lub pisemnie i w ramach takiej korespondencji będą Państwo przekazywać nam dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach („Cele Przetwarzania”):

  1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
  2. udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację lub inne żądanie,
  3. przekazania informacji, o którą Państwo proszą,
  4. przedstawienia oferty i innych informacji marketingowych, w tym handlowych w przypadku zamówienia takich informacji i/lub w przypadku gdy następuje to na podstawie opisanego poniżej art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  5. umieszczenia Państwa danych w książce adresowej Mitsubishi,
  6. w celach związanych ze współpracą z Mitsubishi,
  7. w innych celach związanych z prowadzoną korespondencją.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. W przypadku gdy kontaktują się Państwo w celu zgłoszenia skargi/reklamacji lub innych roszczeń (łącznie „Reklamacja”) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zbadania zasadności takiej Reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi. Po upływie powyższych okresów, Państwa dane będą przechowywane przez okresy przewidziane przepisami prawa (o ile dotyczy) oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno i administracyjnoprawnych Mitsubishi związanych z prawami lub obowiązkami, których dana korespondencja dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być autoryzowani sprzedawcy i autoryzowane punkty serwisowe (a także ich wybrani współpracownicy) w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. Prosimy pamiętać, że w przypadku gdy Państwa żądanie lub Reklamacja dotyczy działalności autoryzowanego sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego, ich rozpatrzenie będzie wymagało kontaktu z takim podmiotem, dostępu do dokumentów sprawy, a także przekazania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwo się na to nie godzą, prosimy nie wysłać do Mitsubishi żądań lub Reklamacji dotyczących działalności innych niż Mitsubishi podmiotów.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, dysponenci mediów, portale internetowe, w tym społecznościowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Mitsubishi będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Mitsubishi usługi kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, usługi IT, usługi hostingowe itp.), w tym w zakresie w jakim takie usługi mogą być związane z obsługą korespondencji, a także przetwarzaniem danych w systemach i zasobach informatycznych oraz obsługą takich systemów i zasobów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe, zastosowanie znajdą zapisy punktu „Informacje ogólne” zawartego w zamieszczonej powyżej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji” oraz poniższe dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług Mitsubishi. W zależności od sytuacji przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie udzielonej zgody.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani współpracownicy Mitsubishi, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsłudze informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.

 

V. Zmiana Polityki prywatności


Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.


PP_C_17032023